Tyvärr är banan stängd från och med september 2015 till våren 2016 p.g.a ombyggnad så vi hänvisar till våra
övriga event och ser fram till att arrangera våra event igen hösten 2016.